Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

download hieronder de juiste versie;

https://www.dropbox.com/s/148qj2meybhmjlf/Modelformulier_voor_herroeping.docx?dl=0

 

https://www.dropbox.com/s/ak01syzyca5708b/Modelformulier-voor-herroeping.docx?dl=0

 

https://www.dropbox.com/s/1ab4lpyqsd4jimm/Modelformulier-voor-herroeping.pages?dl=0

 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan:

Vertrouwdsteigerhout

Martin Luther Kingstraat 55

9601KZ Hoogezand

contact@vertrouwdsteigerhout.nl

 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten:

de verrichting van de volgende dienst:

herroept/herroepen*

 

Besteld op*/ontvangen op*

 

Naam:

 

Adres:

 

Handtekening: (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

Graag het ingevulde formulier naar contact@vertrouwdsteigerhout.nl mailen.